messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
check_circle ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 370 |
แจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม คู่มือการจัดทำเอกสาร ตัวอย่างงบหน้าฯ แบบรายงานความต้องการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 336 |
แจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 และประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 341 |
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 373 |
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 399 |
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 11/09/2563 แจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 และประจำปี 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 360 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ