องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันทราวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ อบต. ท่าค้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ครั้งที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศ อบต. ท่าค้อ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเหตุประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
1 - 20 (ทั้งหมด 170 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ