messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31 |
ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง นพ.ถ.34-030 ถนนสุกัญญา ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนรอบป่าช้าโนนกระบก ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 13 |
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ.ถ.34-030 ถนนสุกัญญา ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23 |
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนรอบป่าช้าโนนกระบก ม.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24 |
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 22 |
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 114 |
ราคากลางปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 149 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายท่อเมนพร้อมขยายเขตประปา ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 99 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 117 |
ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 117 |
ประกวดราคาโครงการขยายท่อเมนพร้อมขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40 |
ราคากลางขยายท่อเมนและขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 54 |
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 119 |
ประกาศขายพัสดุชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 103 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 (จำนวน 2 ช่วง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 83 |
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านนาหลวง ม.8 (จำนวน 2 ช่วง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 77 |
ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนาหลวง ม.7,8,9,11,12 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 151 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าบ้านนาหลวง ม.7,8,9,11,12 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 140 |
1 - 20 (ทั้งหมด 266 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ