messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview2
find_in_page ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ขอรับโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนและขอรับความช่วยเหลือกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล)
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview22
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ถนนรอบป่าช้าโนนกระบก ม.5 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview24
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นพ.ถ.34-030 ถนนสุกัญญา ม.3 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview23

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview50
รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview74
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview396
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview355
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview376

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview34
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview68
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview55
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview152
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview337

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ