องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ดาวน์โหลดเอกสาร
insert_drive_file แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566 ดร.1
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566 ดร.2
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8 |
description แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
description แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
photo แบบคำร้องทั่วไป(สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ใบขออนุญาตแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไป (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
description แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารในเขตรับผิดชอบของ อบต.ท่าค้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file แบบฟอร์การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303 |
insert_drive_file แบบเก็บข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ