องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 1,2 ระหว่างตุลาคม - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ กองคลัง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการ กองช่างอบต.ท่าค้อ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการกองสวัสดิการสังคม ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม2563- มีนาคม 2564 (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการของกองคลัง ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1-2) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file สรุปผูู้มาติดต่อราชการกองช่างอบต.ท่าค้อไตรมาสที่1-2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file รายงานสรุปผู้มาติดต่อต่อราชการ กองช่าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
photo สถิติผู้มาติดต่อราชการประจำปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280 |
photo ข้อมูลผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286 |
photo ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
photo สถิติผู้มาติดต่อขอใช้บริการ กองการศึกษาฯ ไตรมาส 1-2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258 |
insert_drive_file ข้อมูลผู้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ