องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 159 หมู่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522 , 0-4253-2567การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้าน
บริการข้อมูล
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไดรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศ รายงาน รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไดรมาสที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ส่วนที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ส่วนที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงาน งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นายสฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าค้อ
โทร : 0813206089
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
(นางปัณณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 90
เดือนนี้ 4,898
เดือนที่แล้ว 9,739
ทั้งหมด 29,409