messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
folder LPA
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 147 |
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 157 |
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 152 |
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 177 |
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 165 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ