ชื่อเรื่อง : เชิญประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการดำเนินงานตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ระดับหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : RzcYsvmTue101710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้