ชื่อเรื่อง : ขุดค้นโบราณสถานเมืองมรุกขนคร
รายละเอียด : สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี กรมศิลปากร เข้าดำเนิการขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถานเมืองมรุกขนคร
ชื่อไฟล์ : ACRpW5FTue104145.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tq2Ssv3Tue104205.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : A00ahYoTue104255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้