ชื่อเรื่อง : แจ้งเจ้าหน้าที่แต่ละกองที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : v6yAS95Tue41321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้