ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อเรื่องมาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อไฟล์ : aRaEWZHWed111428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้