ชื่อเรื่อง : วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสฤษดิ์ บัวลง นายก อบต.ท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางสุริษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม และผู้แทนสำนักสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจติดตามกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ตำบลท่าค้อ
ชื่อไฟล์ : LD5dbTVThu115727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้