องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ camera_alt ภาพกิจกรรม call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตามที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มจักสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ งบประมาณ 14,600.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจ นำวัสดุที่ปลูกขึ้นมาเองและหาได้ในท้องถิ่นเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ