องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 336408
Page Views 485177
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
กองการศึกษาฯ

นางสาวญาณ์ณิศา พรหมวิศาสตร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางรัศมี พรหมมา
ครู คศ.1

นางรจนา ครุธแสง
ครู คศ.1

นางคำผง กาพิมพ์
ครู คศ.1

นางสาวเบ็ญจะมารถ กินลา
ครู คศ.1

นางจุลินพร อั้งวงษ์
ครู คศ.1

นางสุบิน ไชยกาล
ครู คศ.1

นางชุติพร พรมชาลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวบังอร พรหมราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรพรรณ์ เชียงบุตดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอาริยา สมจิตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอัมมร เคแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางประภาพร ธนะขันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุดชะดา เชียงบุดดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นายคมสันต์ คำเถื่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิทนะ กรุงเกตุ
นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางสาวนนทิยา นพเคราะห์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567