องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 15/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 336405
Page Views 485174
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
กองช่าง

นายชูชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายสุทธิพันธ์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นางกัญจน์รัตน์ ประเสิรฐ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุจริต ปุยวันทา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567