องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 26/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 350363
Page Views 501688
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
กองคลัง

นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

นางสาวธนาภร ใจสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางจิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวพรพิมล ทองโสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายนพรัตน์ พุทธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอนัญญา เข็มเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567