องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 269148
Page Views 382274
คู่มือประชาชน
สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ
ทำเนียบคณะบริหารสภาเด็กตำบลท่าค้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 7) 16 ม.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 5) 08 ม.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 23) 13 ธ.ค. 60
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)อบต.ท่าค้อ (อ่าน 32) 15 พ.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 25) 13 พ.ย. 60
การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (อ่าน 30) 31 ต.ค. 60
การชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 31) 30 ต.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (อ่าน 37) 07 ก.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ต่อ) (อ่าน 39) 08 ส.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (อ่าน 40) 08 ส.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 (อ่าน 48) 12 ก.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (อ่าน 68) 08 มิ.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 (อ่าน 82) 08 พ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ไตรมาส 1,2 (อ่าน 81) 25 เม.ย. 60
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (อ่าน 86) 18 เม.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 (ต่อ) (อ่าน 93) 11 เม.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 (อ่าน 81) 11 เม.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 97) 14 มี.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 85) 14 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 144) 28 ก.พ. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 (อ่าน 108) 10 ก.พ. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 (อ่าน 105) 10 ม.ค. 60
การชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 100) 20 ธ.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 95) 08 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์เรื่องเข้าฝึกอบรมโครงการกลุ่มเบญคงค์ตำบลท่าค้อ (อ่าน 102) 01 ก.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 (อ่าน 110) 09 พ.ย. 59
ถวายความอาลัย (อ่าน 140) 07 พ.ย. 59
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 124) 07 พ.ย. 59
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 135) 04 พ.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 (5-8) ต่อ (อ่าน 135) 05 ต.ค. 59

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567