องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 26/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 350406
Page Views 501731
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อบต.ท่าค้อ ประจำปี 2561 (อ่าน 1) 26 ก.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (อ่าน 10) 12 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 34) 04 ก.ย. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (อ่าน 38) 30 ส.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 32) 27 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 16) 08 ส.ค. 61
อบต.ท่าค้อ ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 42) 02 ส.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 45) 02 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 30) 12 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 43) 20 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การขอต่อบัตร/สมุดประจำตัวผู้พิการที่หมดอายุ (อ่าน 36) 20 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 40) 08 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน(ํYES) 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33 (อ่าน 40) 04 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (อ่าน 41) 08 พ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (อ่าน 43) 17 เม.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 66) 19 มี.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 105) 14 ก.พ. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 98) 09 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (อ่าน 102) 08 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลท่าค้อ พ.ศ.2561 (อ่าน 100) 29 ม.ค. 61
ประกาศ อบต.ท่าค้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 181) 16 ม.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (อ่าน 88) 08 ม.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 151) 13 ธ.ค. 60
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)อบต.ท่าค้อ (อ่าน 111) 15 พ.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 118) 13 พ.ย. 60
การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (อ่าน 111) 31 ต.ค. 60
การชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 104) 30 ต.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (อ่าน 103) 07 ก.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (ต่อ) (อ่าน 110) 08 ส.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (อ่าน 106) 08 ส.ค. 60

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567