องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 26/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 350383
Page Views 501708
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
กิจการที่เป็นอันตรายฯ
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 5) 21 ก.ย. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2 (อ่าน 5) 18 ก.ย. 61
ราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เพื่อจำหน่ายสินค้า ม.3 บ้านท่าค้อ (อ่าน 22) 14 ส.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างลาน คสล.เพื่อจำหน่ายสินค้า ม.3 บ้านท่าค้อ (อ่าน 24) 14 ส.ค. 61
ราคากลางวางท่อระบายน้ำ ม.3 บ้านท่าค้อ (อ่าน 23) 08 ส.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.10 (อ่าน 37) 26 ก.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม13 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 43) 02 ก.ค. 61
ราคากลางปรับปรุงระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 48) 21 มิ.ย. 61
ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.4 บ้านท่าค้อ (อ่าน 43) 11 มิ.ย. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.8 บ้านนาหลวง (อ่าน 58) 06 มิ.ย. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านนาหลวง (อ่าน 48) 01 มิ.ย. 61
ราคากลางก่อสร้างศาลาพักญาติบริเวณป่าช้าสาธารณะ ม.11 (อ่าน 43) 22 พ.ค. 61
ราคากลางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.13 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 51) 08 พ.ค. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านหนองเซา (อ่าน 58) 02 พ.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านดงหมู (อ่าน 47) 01 พ.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.13 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 47) 19 เม.ย. 61
ราคากลางวางท่อระบายน้ำ ม.1 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 51) 19 เม.ย. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านเมืองเก่า (อ่าน 62) 02 เม.ย. 61
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าค้อ (อ่าน 69) 19 มี.ค. 61
ราคากลางรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าค้อ (อ่าน 62) 19 มี.ค. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านโคกไก่เซา (อ่าน 63) 16 มี.ค. 61
ราคากลางอาหารเสริม(นม) ปิดเทอม (อ่าน 63) 16 มี.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านบุ่งเวียน (อ่าน 82) 08 มี.ค. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านโคกไก่เซา (อ่าน 85) 06 มี.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านท่าค้อ (อ่าน 83) 05 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (อ่าน 94) 05 มี.ค. 61
ราคากลางรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าค้อ (อ่าน 91) 28 ก.พ. 61
ราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 82) 27 ก.พ. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านหนองเซา (อ่าน 79) 27 ก.พ. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านดอนม่วง (อ่าน 91) 20 ก.พ. 61

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567