องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 269186
Page Views 382312
คู่มือประชาชน
สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ
ทำเนียบคณะบริหารสภาเด็กตำบลท่าค้อ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งเวียน (อ่าน 2) 18 ม.ค. 61
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ (อ่าน 3) 17 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านนาหลวง (อ่าน 9) 11 ม.ค. 61
ราคากลางอาหารเสริม(นม) (อ่าน 15) 22 ธ.ค. 60
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 บ้านดอนม่วง (อ่าน 12) 21 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปา ม.5 บ้านหนองเซา (อ่าน 20) 18 ธ.ค. 60
ราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา (อ่าน 20) 18 ธ.ค. 60
ราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา (อ่าน 20)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์ (อ่าน 22) 14 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 19) 14 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 14)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 20)
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์ (อ่าน 18) 14 ธ.ค. 60
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 16) 14 ธ.ค. 60
ราคากลางอาหารเสริม(นม) (อ่าน 27) 31 ต.ค. 60
ราคากลางเก้าอี้โมเดลขาว เกรค A (อ่าน 25) 22 ต.ค. 60
ประกาศแผนฯ ปี 2561 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 60
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าค้อ (อ่าน 67) 11 ก.ค. 60
ก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ท่าค้อ ม.4 (อ่าน 119) 30 มี.ค. 60
วางท่อระบายน้ำ ม.10 (อ่าน 139) 17 ก.พ. 60
ร่องระบายน้ำ ม.3 (อ่าน 138) 14 ก.พ. 60
ร่องระบายน้ำ ม.13 (อ่าน 146) 10 ก.พ. 60
ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 (อ่าน 143) 02 ก.พ. 60
ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 (อ่าน 151) 01 ก.พ. 60
ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 (อ่าน 138) 01 ก.พ. 60
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา (อ่าน 154) 13 ม.ค. 60
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านดอนม่วง (อ่าน 138) 13 ม.ค. 60
ปรับปรุงถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าค้อ (อ่าน 106) 13 ม.ค. 60
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านนาหลวง (อ่าน 91) 13 ม.ค. 60
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ (อ่าน 81) 13 ม.ค. 60

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567