องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 19/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 297084
Page Views 430457
คู่มือประชาชน
สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ
ทำเนียบคณะบริหารสภาเด็กตำบลท่าค้อ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.13 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 2) 19 เม.ย. 61
ราคากลางวางท่อระบายน้ำ ม.1 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 2) 19 เม.ย. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านเมืองเก่า (อ่าน 22) 02 เม.ย. 61
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าค้อ (อ่าน 25) 19 มี.ค. 61
ราคากลางรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าค้อ (อ่าน 24) 19 มี.ค. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านโคกไก่เซา (อ่าน 31) 16 มี.ค. 61
ราคากลางอาหารเสริม(นม) ปิดเทอม (อ่าน 26) 16 มี.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านบุ่งเวียน (อ่าน 48) 08 มี.ค. 61
ราคากลางซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านโคกไก่เซา (อ่าน 51) 06 มี.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านท่าค้อ (อ่าน 51) 05 มี.ค. 61
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (อ่าน 57) 05 มี.ค. 61
ราคากลางรถบรรทุกขยะ อบต.ท่าค้อ (อ่าน 61) 28 ก.พ. 61
ราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 50) 27 ก.พ. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านหนองเซา (อ่าน 46) 27 ก.พ. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านดอนม่วง (อ่าน 45) 20 ก.พ. 61
ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14 บ้านหนองจันทน์ (อ่าน 53) 30 ม.ค. 61
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ (อ่าน 62) 23 ม.ค. 61
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 บ้านนาหลวง (อ่าน 61) 22 ม.ค. 61
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งเวียน (อ่าน 49) 18 ม.ค. 61
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ (อ่าน 49) 17 ม.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านนาหลวง (อ่าน 55) 11 ม.ค. 61
ราคากลางอาหารเสริม(นม) (อ่าน 55) 22 ธ.ค. 60
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง ม.7 บ้านดอนม่วง (อ่าน 53) 21 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างประปา ม.5 บ้านหนองเซา (อ่าน 90) 18 ธ.ค. 60
ราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา (อ่าน 81) 18 ธ.ค. 60
ราคากลางก่อสร้างประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซา (อ่าน 85)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์ (อ่าน 89) 14 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 76) 14 ธ.ค. 60
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 64)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ (อ่าน 77)

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567