องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 360267
Page Views 514405
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ โดย นายสฤษดิ์  บัวลง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าค้อ ร่วมประกาศนโยบาย มาตรการ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตจำนงตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เมือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ในการปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ อันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ จึงประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้ทุกคนได้ถือและปฏิบัติต่อไป 

โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,08:06   อ่าน 57 ครั้ง

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567