องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 360210
Page Views 514348
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ    

1.งานสังคมสงเคราะห์

- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานข้อมูล

 

2.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานศูนย์เยาวชน
- งานการกีฬา
- งานฝึกอบรมพัฒนาการ                              
- งานศูนย์วัฒนธรรม 
         
                                             
3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- งานฝึกอบรมอาชีพ
- งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 


ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567