องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบสภาเด็กตำบลท่าค้อ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 360179
Page Views 514317
ร้องเรียน / ร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 55 อบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ต.ท่าค้อ
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูพาน จ.สกลนคร
อบต.ท่าค้อ / ชุดสุภาพ โชติกา
11 ก.พ. 56 แจกผ้าห่ม
อบต.ท่าค้อ จัดโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว
อบต.ท่าค้อ สำนักปลัดฯ (ชวนพิศ)
28 ก.พ. 56 ถึง 03 มี.ค. 57 อบรมและศึกษาดูงาน
อบรมพัฒนาศักยภาพ/ผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน อบต.และอื่นๆ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตาก ,จังหวัดสุโขทัย
จ.ตาก.สุโขทัย,พิษณุโลก, สำนักปลัด (วิทนะ)
04 มี.ค. 56 ถึง 22 มี.ค. 56 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2556
รับสมัครนักกีฬาวันที่ 4 - 14 มีนาคม 2556 จับสลากแบ่งสาย 15 มีนาคม 2556
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าค้อ ส่วนการศึกษาฯ
06 มี.ค. 56 โครงการวันสตรี

อาคารศรีบังกอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ สำนักปลัด (ชวนพิศ)
15 มี.ค. 56 จับสลากแบ่งสายกีฬา
ประชุมผู้จัดการทีมนักกีฬา
ห้องประชุมสมานฉันท์ วิทนะ
25 พ.ย. 56 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
ประชุมสภาฯครั้งแรก  หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556
อาคารศรีบังกอ แต่งกายชุดสีกากี สำนักปลัด
12 เม.ย. 57 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
อบต.ท่าค้อ จัดกิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
รพ.สต.ท่าค้อ ทั้ง 3 ที่ กองการศึกษา
28 ม.ค. 58 กำหนดการเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อชื่น
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อขอเชิญสมาชิก อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อชื่น ในวันที่ 28 มกราคม  2558 เวลา 17.00 น. ณ วัดโนนสะอาด 
แต่งกายไว้ทุกข์ กองการศึกษาฯ
09 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58 งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกราน์ต
      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกิน และขอพรเนื่องในโอกาศวันปีใหม่ของไทย ในงานจัดให้มีการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี  จัดกิจกรรมต่างๆ  และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ  
วัดบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยกำหนดการดำเนินกิจกรรมโครงการในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีกิจกรรม การปลูกต้นไม้  และ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ / ชุดออกกำลังกาย สำนักปลัด
01 ก.ย. 58 ถึง 02 ก.ย. 58 แจกเบี้ยยายลำพาย
ดหฟดทน่นืทน่ทนทนททสทาืาืืาืา
หมู่ 6 / สุภาพ ส่วนสวัสดิการ
02 ก.ย. 58 ถึง 03 ก.ย. 58 อบรม
กองการศึกษา
วัด/สุภาพ กองการศึกษา
11 ก.ย. 58 ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัด อบต.ท่าค้อ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
นายอภิชาติ  จงสกุล  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  เดินทางมาราชการที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม  ในวันที่  11-12  กันยายน  2558  ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน  บ้านหนองเซา  หมู่ที่ 5 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน บ้านหนองเซา หมู่ที่ 5 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม/ การแต่งกายสวมเสื้อสีฟ้า สำนักปลัด อบต.ท่าค้อ
13 ก.ย. 58 โครงการชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม

 

ณ อาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ สวมเสื้อสีม่วง สำนักปลัด อบต.ท่าค้อ
09 พ.ย. 58 รายการผู้เฒ่าเล่าความหลัง
เป็นการเชิญผู้เฒ่า ผู้แก่ ในบ้านท่าค้อ บ้านเมืองเก่า บ้านหนองจันทน์ มาเล่าเรื่องราวในอดีต เกี่ยวกับสถานที่ บ้านเรือน การดำรงชีพ ของบรรพบุรุษที่เป็นมาในอดีต
วัดบ้านเมืองเก่า /สุภาพ กองการศึกษา
01 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าค้อ รับสมัคร 1-16 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 19 ธันวาคม  และทำการคัดเลือกในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศรีบังกอ อบต.ท่าค้อ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
17 ต.ค. 61 ถึง 25 ต.ค. 61 งานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม
25 ต.ค. 61 ถึง 25 ต.ค. 62 รายงานที่พักมาตรฐานสากลในท้องถิ่น
อปท. รายงานที่พักที่ได้มาตรฐานสากล ทุกวันที่ 25 ของเดือน

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567