องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
159 หมู่ 4 ถนนชยางกูร  ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042-532522/042-532567
ข้าวสารเหนียวเม็ดงาม นามระบือท่าปลา งามตาพานบายศรี กลุ่มสตรีฝีมือจักสาน มันแกวหวานบ้านเมืองเก่า
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง 05 ก.ค. 59
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.13 29 มี.ค. 59
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.1 29 มี.ค. 59
ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 29 มี.ค. 59
ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 29 มี.ค. 59
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.8 29 มี.ค. 59
ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.4 29 มี.ค. 59
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.3 29 มี.ค. 59
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 05 ก.พ. 59
ปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลท่าค้อ 05 ก.พ. 59
ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ
ประกาศ การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ 30 พ.ย. 59
การประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2559 07 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประ 26 ต.ค. 59
คำสั่ง แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 26 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,คนพิการ,ผู้ป่วยเอดส์,และคุณสมบัติข 26 ต.ค. 59
ประกาศ แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 06 ต.ค. 59
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ. 30 ก.ย. 59
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 26 ส.ค. 59
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (ต่อ) หน้าที่ 5 - 8 ) 17 ส.ค. 59
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ. 17 ส.ค. 59
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องเข้าฝึกอบรมโครงการกลุ่มเบญคงค์ตำบลท่าค้อ 01 ก.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 09 พ.ย. 59
ถวายความอาลัย 07 พ.ย. 59
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 07 พ.ย. 59
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 04 พ.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 (5-8) ต่อ 05 ต.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 (1-4) 05 ต.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (ต่อ) 13 ก.ย. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 13 ก.ย. 59
บทสรุปผู้บริหาร (ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจาก อบต.ท่าค้อ ประจำปี 2559) 12 ก.ย. 59
ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ประตูระบายห้วยฮ่องฮอ หมู่ที่ 14
เว็บบอร์ด
##แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยค่ะ (3/0) 03 ธ.ค. 59
##แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้วยค่ะ (3/0) 03 ธ.ค. 59
##แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยค่ะ (3/0) 03 ธ.ค. 59
((++แชร์ด่วน++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง พยาบาล กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยค่ะ (7/0) 30 พ.ย. 59
((++แชร์ด่วน++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานพินิจ (ชาย) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด้วยค่ะ (7/0) 30 พ.ย. 59
[ข้อสอบพร้อมเฉลย]แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย (27/0) 28 พ.ย. 59
[[++ด่วนๆๆๆ++]]แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (33/0) 28 พ.ย. 59
[[++แชร์ด่วน++]]แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (34/0) 28 พ.ย. 59
((++แชร์ด่วน++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยค่ะ (8/0) 27 พ.ย. 59
((++แชร์ด่วน++))แชร์แนวข้อสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสงฆ์ ด้วยค่ะ (7/0) 27 พ.ย. 59
ผู้บริหาร

นายสฤษดิ์ บัวลง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    ธันวาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ปฏิทินกิจกรรม
09 พ.ย. 58
รายการผู้เฒ่าเล่าความหลัง
13 ก.ย. 58
โครงการชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
11 ก.ย. 58
ขอเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัด อบต.ท่าค้อ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
02 ก.ย. 58 ถึง 03 ก.ย. 58
อบรม
01 ก.ย. 58 ถึง 02 ก.ย. 58
แจกเบี้ยยายลำพาย
11 ส.ค. 58
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
09 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58
งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกราน์ต
28 ม.ค. 58
กำหนดการเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อชื่น
12 เม.ย. 57
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
25 พ.ย. 56
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
15 มี.ค. 56
จับสลากแบ่งสายกีฬา
06 มี.ค. 56
โครงการวันสตรี
04 มี.ค. 56 ถึง 22 มี.ค. 56
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2556
28 ก.พ. 56 ถึง 03 มี.ค. 57
อบรมและศึกษาดูงาน
11 ก.พ. 56
แจกผ้าห่ม
20 ก.ย. 55 ถึง 21 ก.ย. 55
อบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ต.ท่าค้อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการด้านกู้ชีพ - กู้ภัย
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
แก้ไข
ดูผลโหวด

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 48000 โทร 0-4253-2522  ,  0-4253-2567